1.1. Några tänkvärda ord när Du börjar Ditt arbetspass

Den akut sjuke patienten:

Du som ambulanssjukvårdare/-sjuksköterska: