14.1. Actilys ambulanstransport

Versionsnummer 1.0
Godkänt 2022-07-01
Giltigt t.o.m 2025-07-01

Pausa actilys under ambulanstransport om komplikationer eller BT över 185 systoliskt eller 110 diastoliskt.

BT + puls + saturation var 15:e minut i 2 timmar från behandlingsstart med Actilys.

NIHSS följs inte under transport.

Kontaktuppgifter till avd 26: 023-491126, om hjälp med pump eller för vidare kontakt med läkare behövs.

Blodtryckshantering under transport

-BT>185/110 Trandate 5 mg/ml, 1-2 ml iv under 1-2 minuter. Upprepas vid behov var 5e minut.
Kontrollera puls då trandate kan ge bradykardi. Maxdos i ambulans 50mg. Ring gärna 91126 och diskutera, actilys återstartas när blodtrycket är under kontroll.
Även efter att actilys är given ska blodtryckgränserna bibehållas.


TROMBOLYSBEHANDLING: Komplikationer

Om Actilys ges pausas infusionen omedelbart vid misstanke om blödning eller anafylaxi!

Misstanke om intrakraniell blödning: Misstänk om neurologisk försämring, sjunkande medvetande, akut ökning av blodtrycket, kramper, illamående och kräkning.
Åtgärd: Under transport, pausa infusion, kontakt med avd 26 för vidare kontakt med läkare.

Misstanke om extrakraniell blödning: Misstänk om blodtrycksfall och stigande puls, uppenbar blödningskälla (melena, hematuri), påverkad, trött, blek eller kallsvettig patient eller temperatursänkning.
Åtgärd: Under transport, pausa infusion, kontakt med avd 26 för vidare kontakt med läkare. Komprimera blödningslokal om möjligt.

Misstänkt anafylaxi: Misstänks om klåda, urtikaria, bronkospasm, angioödem, hypotension eller chock.
Åtgärder: Under transport, pausa infusion, kontakt med avd 26 för vidare kontakt med läkare. Ordinarie behandlingsriktlinje för Ambulans anafylaxi får användas.

Ordinerande läkare av Actilys och ambulanstransport godkänner trandate/Labetalol ordination enligt detta dokument.Lathund Braun sprutpump Actilysbehandling i ambulanstransport

Sprutpumpen fästes med medföljande fäste på lämplig stång i ambulansen.


För att pausa infusionen exempelvis vid misstänkt biverkan:


Övrigt:

Vid pumpfrågor eller behov av läkarkonsultation kontaktas ssk på avd 26 på tel nr 023-491126.


Checklista på vad som ska med från avd 26