1.4. Checklista höftspår

Ambulanssjukvården Dalarna, gäller fr o m 15-06-09/FF

□ Bedöm patient enligt ordinarie riktlinjer

□ Ge syrgas på grimma oavsett SPO2 (1-2 l)

□ Sätt PVK (≥1,1) Märk med datum

□ Se till att patienten är smärtlindrad till VAS ≤ 3 (OBS! överflyttningar)

□ Se till att patienten är torr på hud och i kläder (Ev patientskjorta)

□ Om patienten är kall – överväg värmefilt

□ Placera patientens skadade ben i bekvämast möjliga läge, med hälen fri

□ Flytta patienten till bår med absorberande underlägg och avlasta benet

□ Koppla EKG och uteslut patologi. (Ev skicka för bedömning)


Konstatera att patienten uppfyller inklusionskriterierna:

□ Patienten beräknas ankomma till Falu lasarett mellan 0800-2200, alla dagar

□ Förkortat utåtroterat ben eller övrig misstanke om fraktur

□ Distalstatus u.a.

□ Ingen misstanke om annan fraktur

□ Ingen misstanke om annan akut sjukdom, t ex:

1. Bröstsmärta/ hjärtinfarkt eller i övrigt patologiskt EKG

2. Cirkulatorisk påverkan

3. Stroke

4. Skalltrauma och/ eller medvetandepåverkan

□ Vitalparametrar enligt RETTS = Gul eller Grön

□ ID-märkning kan göras (Säker identitet)