1.8. Patienthänvisning


Finns det ställningstagande till palliativ vård med tillräckliga ordinationer för symtomlindring i hemmet?

Om ovanstående fråga besvarats nekande följs beslutsstödets flöde.

För hänvisning gäller att alla nedanstående kriterier måste vara uppfyllda.