11.10. Desloratadin

R06AX27

PREPARATNAMN

Ex Aerius

BEREDNINGSFORM

Tablett, munlöslig

STYRKA

2,5 mg

TERAPEUTISK EFFEKT

Antihistamin, H1-antagonist

INDIKATIONER

Allergi, anafylaxi

ADMINISTRATIONSSÄTT

Per os

DOSERING

Vuxna: 2 tabletter (4 tabletter vid anafylaxi)

Barn:

2-6 år: 0,5 tablett

6-12 år: 1 tablett (2 tabletter vid anafylaxi)

> 12 år: 2 tabletter (4 tabletter vid anafylaxi)

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot desloratadin

FÖRSIKTIGET

Allvarligt nedsatt leverfunktion

Laktos-/galaktosintolerans

BIVERKNINGAR

Trötthet

Huvudvärk

Muntorrhet

INTERAKTIONER

Erytromycin, ketokonazol ger ökad koncentration av desloratardin

ÖVERDOSERING

Symtom

Antikolinerga symtom

Somnolens

Takykardi och huvudvärk

Behandling

Aktivt kol

Ventrikelsköljning kan övervägas


För ytterligare information om preparatet, se FASS