11.13. Efedrin

(används ej i Dalarna fn)

R03CA02

PREPARATNAMN

Efedrin

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska: 50 mg/ml i ampull 1 ml

STYRKA

5 mg/ml (1 ml Efedrin 50 mg/ml + 9 ml NaCl)

TERAPEUTISK EFFEKT

Alfa- och betastimulering

INDIKATIONER

Enbart vuxna patienter (Nivå 4)

Skall/ ryggtrauma med BT-fall <100 mmHg syst trots vätska

Gravida med BT-fall < 90 mmHg syst trots vätska och sidoläge

Multiple trauma med blodtryck < 50 mmHg och < 15 min transport

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös injektion

DOSERING

5 mg/ml, 2-3 ml i.v till önskad effekt

KONTRAINDIKATIONER

Pågående centrala bröstsmärtor

BIVERKNINGAR

Hjärtklappning. Oro, Aggressivitet Urinretention

ÖVERDOSERING

Symtom

Takykardi

Blodtrycksstegring

Myocardischemi

Behandling

Avbryt behandling, snabbt avtagande effekt

Överväg mindre dos 0.5-1 ml i.v


För ytterligare information om preparatet, se FASS