11.14. Esketamin

N01AX14

PREPARATNAMN

Ex Ketanest

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

5 mg/ml i ampull 5 ml, enbart för i.v inj

25 mg/ml i ampull 2 ml, i.n alt stor skadeplats i.m

TERAPEUTISK EFFEKT

Analgesi via blockad av NMDA receptorer

Anestesi via avbrott av associationsbanor i hjärnan

Muskeltonus normal eller något ökad

Farynx-/larynxreflexerna påverkas vanligen inte

Kardiovaskulärt/respiratoriskt stimulerande

Bronkdilaterande

INDIKATIONER

Akut analgesi/anestesi

(Status asthmaticus)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös injektion (5 mg/ml)

Intranasal adm (25 mg/ml)

Intramuskulär injektion, max 1 ml (25 mg/ml)

DOSERING

0,25 mg/kg – esketamin (Ketanest) 5 mg/ml i.v

Kan upprepas en gång med halv dos efter 10 minuter

Vikt kg

Dos ml

10

0,5

15

0,75

20

1,0

25

1,25

30

1,5

35

1,75

40

2,0

45

2,25

50

2,5

55

2,75

60

3,0

70

3,25

80

3,5

90

3,75

100

4,0


0,5 mg/kg – esketamin (Ketanest) 25 mg/ml i.n alt i.m inj

Kan upprepas en gång efter 10 minuter

OBS! Dead space i MAD tratt ej inräknad (0,1 ml)

Vikt kg

Dos ml – nasalt

Dos ml – im. inj

10

0.2

0.2

15

0.3

0.3

20

0.4

0.4

25

0.5

0.5

30

0.6

0.6

35

0.7

0.7

40

0.8

0.8

45

0.9

0.9

50

1.0

1.0

55

1.1

1.0

60

1.2

1.0

70

1.4

1.0

80

1.6

1.0

90

1.8

1.0

100

2.0

1.0

KONTRAINDIKATIONER

Grav hypertoni

Eklampsi

FÖRSIKTIGET

Kardiell inkompensation

Obehandlad hypertoni

Psykiatrisk anamnes

Skador/sjukdomar i CNS

Alkoholintoxikation

BIVERKNINGAR

Takykardi

Blodtryckshöjning

Hallucinatoriska upplevelser, minskad frekvens jämfört ketamin

INTERAKTIONER

Bensodiazepiner, barbiturater, opioider förlänger effekt av esketamin


För ytterligare information om preparatet, se FASS