11.16. Glucagon

H04AA01

PREPARATNAMN

Glucagon

BEREDNINGSFORM

Endosspruta

STYRKA

1 mg (1 E/ml)

TERAPEUTISK EFFEKT

Blodsockerhöjande

Antidot mot β-blockare

Effekt vanligtvis inom 10 minuter

INDIKATIONER

Allvarlig hypoglykemi hos insulinbehandlad diabetiker,

p-glukos < 3,5 mmol/liter där venväg ej kan etableras (två venflonförsök)

Oklar medvetslöshet hos diabetiker, p-glukos > 3,5mmol/liter

Intoxikation med β-blockerare

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intramuskulär injektion. Kan även ges i.n, s.c

DOSERING

Vuxna: 1 ml (= 1 mg) i.m, i.n alt s.c

Barn:

Glukagon im

< 25kg eller < 6 år 0,5 mg (halva sprutan)

>25 kg eller 6 år 1 mg (hela sprutan)

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet för glucagon

Feokromocytom (noradrenalinproducerande tumör)

FÖRSIKTIGET

Insulinom (insulinproducerande tumör)

Glucagonom (glucagonproducerande tumör)

BIVERKNINGAR

Illamående, kräkningar, takykardi

INTERAKTIONER

Insulin motverkar effekt av glucagon

Effekten av warfarin (Waran) kan förstärkas

ÖVERDOSERING

Skadliga effekter efter överdosering har ej rapporterats

ÖVRIGT

Fungerar ej om låga glykogendepåer såsom äldre, alkoholister, undernärda samt nyfödda

FÖRVARING

Kallt. Frostfritt. Skyddas mot ljus. Hållbarhet i rumstemp 18 mån


För ytterligare information om preparatet, se FASS