11.17. Glukos 50 mg/ml

B05BA03

PREPARATNAMN

Glukos

BEREDNINGSFORM

Infusionsvätska

STYRKA

50 mg/ml, i plastpåse 500 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Blodsockerstabiliserande

INDIKATIONER

Hypoglykemisk patient som ej kan äta/dricka efter behandling av insulinkoma

Hypoterm patient

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös infusion

DOSERING

Doseras individuellt, 100-500 ml

KONTRAINDIKATIONER

Inga

FÖRSIKTIGET

Allvarlig hjärtsvikt (pga volymsbelastning)

BIVERKNINGAR

Tromboflebit vid infusion i tunna, perifera kärl

ÖVERDOSERING

Symtom

Snabbt övergående hyperglykemi


För ytterligare information om preparatet, se FASS