11.18. Glukos 300 mg/ml

B05BA03

PREPARATNAMN

Glukos – hyperton

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

300 mg/ml, i ampull 10 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Kraftigt blodsockerhöjande

INDIKATIONER

Hypoglykemi (insulinkoma p-glukos < 3,5 mmol/liter)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Långsam intravenös injektion i väl kontrollerad venväg

DOSERING

1 ml/kg (vanligtvis räcker dock 30-50 ml, max dos 100 ml)

KONTRAINDIKATIONER

Skall ej ges intraosseöst – använd 5% glukos i 6x vikten i ml.

BIVERKNINGAR

Tromboflebit vid injektion i tunna, perifera kärl

Vävnadsnekros vid extravasal injektion

ÖVERDOSERING

Symtom

Snabbt övergående hyperglykemi

ÖVRIGT

Vid extravasal injektion spruta försiktigt koksalt i samma nål


För ytterligare information om preparatet, se FASS