11.19. Glyceryltrinitrat

C01DA02

PREPARATNAMN

ex Glytrin, Nitrolingual

BEREDNINGSFORM

Spraylösning

STYRKA

0,4 mg/dos

TERAPEUTISK EFFEKT

Lågdos – vendilatation och minskat venöst återflöde (= minskad preload)

Högdos – arteriell dilatation och reducerat kärlmotstånd (= minskad afterload)

Snabb verkan (inom 1-2 min) med effekt 30-60 minuter

INDIKATIONER

Anfallskupering vid angina pectoris

Lungödem

ADMINISTRATIONSSÄTT

Ge alltid oxygen före och efter behandling

Sprayas på munslemhinnan, helst under/på tungan, utan inandning

DOSERING

1 spraydos, kan upprepas 3 gånger med 5 min intervall

Helst skall patienten sitta. Risk för ortostatisk reaktion

Nämnda doser ligger inom lågdosområdet

KONTRAINDIKATIONER

Akut cirkulationssvikt (syst BT < 90 mmHg)

Bradykardi < 50/min eller takykardi > 130/min

Allvarlig symtomgivande hypotension (syst BT < 90 mmHg)

Medicinering med sildenafil (Viagra) eller andra erektionshöjande läkemedel de senaste 24 tim

Kardiogen chock (syst BT < 90 mmHg)

Akut CVL

Hypovolemi

FÖRSIKTIGET

Cerebrovaskulär sjukdom (tidigare), förhöjt intrakraniellt tryck.

Akut hjärtinfarkt, känd klaffsjukdom, annan hjärtmuskelsjukdom

Hypoxemi

BIVERKNINGAR

Huvudvärk, yrsel, hypotension, ökad hjärtfrekvens

Flush, illamående, svimning

INTERAKTIONER

sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) – kan ge kraftigt blodtrycksfall, hjärtischemi och cirkulationsstörning

ÖVERDOSERING

Symtomatisk


För ytterligare information om preparatet, se FASS