11.2. Doseringstabeller

Atropin

vid symtomgivande bradykardi (puls ≤45 i kombination med syst BT≤85) ge atropin 0,5 mg/ml, i.v. (läk. kontakt)

Vikt (kg)

5

10

15

20

25

30

40

50+

Volym (ml)

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1

1

1

Kan upprepas en gång


Ipren mixtur 20 mg/ml (5-7,5 mg ibuprofen/kg kroppsvikt)

VIKT kg

ÅLDER

DOS

7-10 Kg

6 – 12 mån

2,5 ml 3 - 4 ggr/24h

> 10 - 15 Kg

1 – 3 år

3,5 ml 3 - 4 ggr/24h

> 15 - 19 Kg

3 – 5 år

5 ml 3 - 4 ggr/24h

> 19 - 27 Kg

5 – 8 år

7 ml 3 - 4 ggr/24h

> 27 - 37 Kg

8 – 11 år

10 ml 3 - 4 ggr/24h

> 37 - 42 Kg

11 – 12 år

13 ml 3 - 4 ggr/24h


Ketanest 5 mg/ml i.v (0,25 mg/kg).

Ges långsamt för att minimera risken för biverkningar. (doserna avrundade uppåt)

Kroppsvikt (kg)

5

10

15

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Volym (ml)

-

0,5

0,75

1

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0


Ketanest® 25 mg/ml Intranasalt (0,5 mg/kg)

Vikt kg

Dos mg

Dos ml

10

5

0,2

15

7,5

0,3

20

10

0,4

25

12,5

0,5

30

15

0,6

35

17,5

0,7

40

20

0,8

45

22,5

0,9

50

25

1,0

55

27,5

1,1

60

30

1,2

65

32,5

1,3

70

35

1,4

75

37,5

1,5

80

40

1,6

85

42,5

1,7

90

45

1,8

95

47,5

1,9

100

50

2,0


Lidocain/Xylocain Intraosseöst

Lidocain

10 mg/ml

Intraosseöst IO

Kg

ca år

5

<1 år

10

1 år

15

3 år

20

5 år

25

7 år

30

10 år

40

12 år

50

14 år

0,5 mg/kg

ml

(mg)

0,25

(2,5)

0,5

(5,0)

0,75

(7,5)

1,0

(10,0)

1,25

(12,5)

1,5

(15,0)

2,0

(20,0)

2,5

(25,0)


Midazolam 5 mg/ml, 0.2 mg/kg nasalt

Vikt

Initialdos + deadspace MAD

Upprepningsdos (deadspace redan fyllt)

5 kg

1 mg (0,2 ml) + 0,1 ml

0,5 mg (0,1 ml)

10 kg

2 mg (0,4 ml) + 0,1 ml

1,0 mg (0,2 ml)

15 kg

3 mg (0,6 ml) + 0,1 ml

1,5 mg (0,3 ml)

20 kg

4 mg (0,8 ml) + 0,1 ml

2,0 mg (0,4 ml)

25 kg

5 mg (1,0 ml) + 0,1 ml

2,5 mg (0,5 ml)

30 kg

6 mg (1,2 ml) + 0,1 ml

3,0 mg (0,6 ml)

40 kg

8 mg (1,6 ml) + 0,1 ml

4,0 mg (0,8 ml)

50 kg

10 mg (2,0 ml) + 0,1 ml

5,0 mg (1,0 ml)

≥ 50 kg

10 mg (2,0 ml) + 0,1 ml

5,0 mg (1,0 ml)


Morfin® 1 mg/ml i.v. (0,1 mg/kg)

Vikt

kg

5

10

15

20

25

30

40

>50

Dos

ml

0,5

1,0

1,5

2

2,5

3,0

4,0

5,0

Tilläggsdos (0,025 mg/kg)

ml

0,12

0,25

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

1,25


Naloxon® 0,4 mg/ml intranasalt (0,01 mg/kg)

Kroppsvikt

kg

5

10

15

20

25

30

40

50+

Naloxon 0,4 mg/ml

ml

0,1

0,25

0,35

0,5

0,6

0,75

1,0

1,0


Natriumtiosulfat

vid symtom på brandröksförgiftning ge natriumtiosulfat 150 mg/ml i.v.

Vikt (kg)

5

10

15

20

25

30

40

50

Volym (ml)

12

25

37

50

60

75

100

100


Paracetamol 20-25 mg/kg munlöslig alternativt Suppositorium

kg

5

10

15

20

25

30

40+

mg

125

250

250+125

500

500+125

500+250

500+500


Ringer-acetat

Ringer-acetat, i.v. 10 ml/kg

Vikt (kg)

5

10

15

20

25

30

40

50

Volym (ml)

50

100

150

200

250

300

400

500


Sufenta® 50 µg/ml intranasalt

Kroppsvikt under 30 kg

Kroppsvikt i kg

0-9

10

15

20

25

30

Sufentanil 50 µg/ml

Sufenta

≤ 30 kg = 0,7 µg/kg

ml

0

0,15

0,20

0,30

0,35

0,40

Kroppsvikt över 30 kg

Kroppsvikt i kg

30

35

40

45

50

55

60

65

70+

Sufentanil 50 µg/ml

Sufenta

≥ 30 kg = 0,6 µg/kg

ml

0,40

0,40

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,80

0,85