11.20. Heparin

B01AB01

PREPARATNAMN

Heparin

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

1 000 E/ml, i ampull 5 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Förhindrar koagulation bl a genom hämning av trombin

INDIKATIONER

Vid trombolysbehandling

Vid PCI om transport/handläggning överstiger 60 minuter ( - ordineras av kardiolog)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös injektion

DOSERING

5 ml (1000 E/ml) = 5000 E i.v. Spola kanylen med minst 10 ml NaCl 9 mg/ml efter injektionen

KONTRAINDIKATIONER

Se checklista trombolys

FÖRSIKTIGET

Noggrann övervakning av punktionsställen

BIVERKNINGAR

Blödningar

Anafylaktisk reaktion

INTERAKTIONER

Inga av klinisk betydelse

ÖVERDOSERING

Kontakta LÄKARE vid överdosering!

Symtom

Blödning


För ytterligare information om preparatet, se FASS