11.21. Hydrokortison

PREPARATNAMN

Solu-Cortef®

BEREDNINGSFORM

Pulver och Injektionsvätska

STYRKA

100 mg

TERAPEUTISK EFFEKT

Inflammationshämmande med biologisk aktivitet i vävnaderna >48h

INDIKATIONER

Binjurebarkssvikt (Mb Addison)

Anafylaktisk reaktion

Astma

pseudokrupp

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös injektion

DOSERING

Vuxen: 100 mg

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot ingående substanser

FÖRSIKTIGT

Ingen av klinisk betydelse


För ytterligare information om preparatet, se FASS