11.22. Hydroxokobalamin

V03AB33

PREPARATNAMN

Ex Cyanokit

BEREDNINGSFORM

Frystorkad substans 2 x 2,5g (= 5g) spädes med 250 ml NaCl 9 mg/ml

STYRKA

20 mg/ml efter spädning

TERAPEUTISK EFFEKT

Bildar komplex med cyanid som utsöndras med urinen

INDIKATIONER

Antidot vid misstanke om allvarlig förgiftning med cyanid (CN)

Brandrökexposition (slutet rum) med RLS 4-8

Blodtrycksfall/hjärtsvikt efter brandrökexposition

Förgiftning med medlet eller bittermandel, RLS 4-8

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös infusion under 15-30 minuter

DOSERING

Vuxna: 5 g i.v

Barn: 70 mg/kg, max 5g.

KONTRAINDIKATIONER

Allergi mot hydroxokobalamin (vit B12)

BIVERKNINGAR

Rödfärgad urin under c:a 3 dagar, rosafärgad hud/slemhinnor

Kan interferera med lab-värden

ÖVRIGT

Pocketmask och mun-till-mun andning används ej vid misstanke om cyanidintox. Cyanid är lättare än luft

FÖRVARING

På akutmottagningarna vid länets 4 sjukhus
(tas med av 2:a bil), samt ABB Ludvika (se nedan)


För ytterligare information om preparatet, se FASS


Cyanokitväskor i händelse av cyanidförgiftning.

Samverkan mellan ABB Ludvika och Ambulanssjukvården Dalarna

2 st. väskorna finns placerade vid ABB i Ludvika och insatspunkt C5.

Se orienterings/insatskarta för ABB Ludvika, sist i dokumentet.

Iaktta stor försiktighet och tänk på tillhandahållen skyddsutrustning.

Ambulanspersonalen skall administrera läkemedlet.

Hänvisning till behandlingsriktlinje inhalation skadliga ämnen, kap. 3.6

Innehåll i varje grön Cyanokitväska: 2 st. Cyanokit 5g. + 4 st. Nacl 100 ml.


Hanteringsanvisningar

Behandling av cyanidförgiftning måste inbegripa en omedelbar säkerställning av fria luftvägar, tillräcklig syresättning och vätsketillförsel, kardiovaskulärt stöd och behandling av krampanfall.

Hänsyn måste tas till saneringsåtgärder som baseras på exponeringsvägen.


Cyanokit ersätter inte syrgasbehandling och får inte fördröja vidtagandet av ovanstående åtgärder.

Vid klinisk misstanke om cyanidförgiftning rekommenderas det bestämt att Cyanokit administreras omedelbart.


Beredning av Cyanokit

Injektionsflaskan ska beredas med 200 ml spädningsvätska med hjälp av den medföljande sterila överföringskanylen.

Rekommenderad spädningsvätska är natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %), injektionsvätska.


Injektionsflaskan med Cyanokit ska vaggas eller vändas upp och ned under minst 1 minut så att lösningen blandas.

Den får inte skakas, eftersom detta kan orsaka skumbildning, vilket kan göra det svårare att kontrollera att pulvret har lösts upp.

Eftersom den färdigberedda lösningen är en mörkröd lösning, kan det hända att några olösliga partiklar förbises.

Det intravenösa infusionssetet som medföljer Cyanokitet måste därför användas eftersom det har ett lämpligt filter och ska fyllas med den färdigberedda lösningen.


Administreringssätt

Den initiala dosen av Cyanokit administreras som en intravenös infusion under 15 minuter.

Hastigheten vid intravenös infusion av andra dosen varierar mellan 15 minuter (för patienter som är ytterst instabila) och 2 timmar baserat på patientens tillstånd.


2 st. Gröna Cyanokitväskor finns vid insatspunkt C5, inringad.