11.23. Ibuprofen

PREPARATNAMN

Ipren®, Nurofen®

BEREDNINGSFORM

Mixtur

STYRKA

20 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Smärtstillande

Febernedsättande

Antiinflammatorisk

Prostglandinsynteshämmare

Hämmar trombocytaggregationen

INDIKATIONER

Akut smärta

Hög feber trots hos barn ordineras av barnläkare

ADMINISTRATIONSSÄTT

Oralt

DOSERING

Barn 1 - <14 år enligt tabell nedan

Ipren 20 mg/ml (5-7,5 mg ibuprofen/kg kroppsvikt)

VIKT

ÅLDER

DOS

7-10 Kg

6 – 12 mån

2,5 ml 3 - 4 ggr/24h

> 10 - 15 Kg

1 – 3 år

3,5 ml 3 - 4 ggr/24h

> 15 - 19 Kg

3 – 5 år

5 ml 3 - 4 ggr/24h

> 19 - 27 Kg

5 – 8 år

7 ml 3 - 4 ggr/24h

> 27 - 37 Kg

8 – 11 år

10 ml 3 - 4 ggr/24h

> 37 - 42 Kg

11 – 12 år

13 ml 3 - 4 ggr/24h


För ytterligare information om preparatet, se FASS