11.24. Ipratropiumbromid

R03BB01

PREPARATNAMN

Ex Atrovent, Combivent,

BEREDNINGSFORM

Lösning för nebulisator, (blandbar med salbutamol )

STYRKA

0.25 mg/ml, i endosbehållare 2 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Dilaterar bronker (antikolinergikum)

INDIKATIONER

Bronkkonstriktion vid astma och KOL

ADMINISTRATIONSSÄTT

Inhalation via nebulisatormask. Denna måste tätas så att ögonen skyddas

DOSERING

Vuxna: Inhal ipratropiumbromid ( Atrovent ) 0.25 mg/ml, 2 ml (= 0,5 mg) via nebulisator

(Används i Dalarna endast i form av kombinationspreparat med Salbutamol)

Kan upprepas efter 10-20 min

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot atropinliknande substanser

BIVERKNINGAR

Muntorrhet

Hosta

Huvudvärk

ÖVERDOSERING

Begränsad erfarenhet

Symtom

Antikolinerga ex.vis yrsel, huvudvärk, muntorrhet, tachycardi

Behandling

Symtomatisk


För ytterligare information om preparatet, se FASS