11.25. Kolsuspension

A07BA01

PREPARATNAMN

Kolsuspension

BEREDNINGSFORM

Oral lösning

STYRKA

150 mg/ml, 100 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Absorberar läkemedel och andra kemiska substanser

INDIKATIONER

Akuta svåra förgiftningar


Tidsgränser för tillförsel av kol:
(kontakta GIC för råd)

Flytande beredningar:

Tabletter:

Tillbud med svamp:

Slowrelease-beredningar:

< 2 timmar

< 4 timmar

< 6 timmar

< 8 timmar

ADMINISTRATIONSSÄTT

Per os

DOSERING

Vuxna och barn > 12 år: 150 ml

Barn > 15 kg: 50 ml

KONTRAINDIKATIONER

Medvetandepåverkan (RLS 3-8)

Barn < 15 kg

Förgiftning med syra, lut eller petroleumprodukter

Planerad antidottillförsel per os

FÖRSIKTIGET

Illamående, risk för kräkning

BIVERKNINGAR

Förstoppning

Aspiration av kol

INTERAKTIONER

Inga av betydelse

ÖVERDOSERING

Uppgift saknas


För ytterligare information om preparatet, se FASS