11.26. Lidokain 10 mg/ml

N01BB02

PREPARATNAMN

Ex Xylokain

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

10 mg/ml, i ampull 10 ml (= 100 mg)

TERAPEUTISK EFFEKT

Ytanestesi inför intraosseös inj. eller infusion

Ytanestesi duration ca 10 min efter i.v inj

Antiarytmisk effekt på ischemiskt myocard

Kramphämmande vid epilepsi

INDIKATIONER

Svår skallskada

Profylax för stegring av intrakraniellt tryck

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös injektion, 2 min före planerad intubation

Intraosseös inj. inför administration av infusion

DOSERING

Vuxen 4 ml i.o.

Barn i.o se dosschema

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot lokalbedövningsmedel

AV-block II-III

FÖRSIKTIGET

Hypovolemi

BIVERKNINGAR

Bradykardi

Blodtrycksfall

ÅTGÄRD BIVERKAN

Atropin vid bradyarytmi

ÖVERDOSERING

Se ovan samt AV-block


För ytterligare information om preparatet, se FASS