11.28. Metoprolol

C07AB02

PREPARATNAMN

Ex Seloken

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

1 mg/ml, endosspruta 5 ml (= 5mg) alt i ampull 5 ml (= 5mg)

TERAPEUTISK EFFEKT

Selektiv β1-receptorblockerare, minskar myokardiets syrebehov

Ger lägre hjärtfrekvens

Ger lägre hjärtminutvolym

Ger lägre blodtryck

Intravenös injektion vid akut hjärtinfarkt ger smärtreduktion samt förebygger arytmier

INDIKATIONER

Takykardi (> 90/min) vid instabil angina/akut hjärt-infarkt

Nitro- och morfinresistenta CBS

Hypertoni (> 180/100 mmHg) vid CBS

ADMINISTRATIONSSÄTT

Långsam intravenös injektion

DOSERING

Initialt ges 5 ml (= 5 mg) i.v, långsamt under 4 min

Dosen kan upprepas 2 gånger med 5 minuters intervall vid ett syst BT > 100 mmHg och en hjärtfrekvens > 60 slag/minut

Maxdos 15 ml (= 15 mg) i.v

KONTRAINDIKATIONER

Hypotension – syst BT < (100)-110 mmHg

Bradykardi – frekvens < 60 slag/min. AV-block II-III

Manifest hjärtsvikt, lungödem, perifer hypoperfusion

Gravida även om CBS

Intox med centralstimulantia (Amfetamin, kokain etc)

FÖRSIKTIGET

Astma/KOL

Behandling med digitalis ( Lanacrist , Digoxin )

Behandling med verapamil ( Verapamil , Isoptin )

BIVERKNINGAR

Blodtrycksfall, bradykardi

Huvudvärk, yrsel

Bronkospasm

Försämrad hjärtsvikt

INTERAKTIONER

Inga av klinisk betydelse vid behandling inom ambulanssjukvård

ÖVERDOSERING

Symtom

Bradykardi, AV-block/asystoli

Blodtrycksfall

Hjärtinkompensation, kardiogen chock

Andningsdepression/apné

Behandling

Alltid läkarordination

Blodtrycksfall: < 80 mmHg syst – Ringer-acetat 200 ml i.v,

Bradykardi: vid cirkulatorisk påverkan (< 45 slag/min) – atropin 0,5 mg/ml, 1 ml i.v

Bronkospasm/astmaanfall: inhalation salbutamol ( Ventoline )


För ytterligare information om preparatet, se FASS