11.29. Midazolam

N05CD08

PREPARATNAMN

Ex Dormicum, Midazolam

BEREDNINGSFORM

Injektionslösning

STYRKA

5 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Kramplösande med snabbare effekt än i.v diazepam Ångestdämpande/sederande. Muskelavslappande

INDIKATIONER

Pågående kramper

Induktion, underhåll av anestesi (RSI), sedering

ADMINISTRATIONSSÄTT

Nasalt med nebulisator MAD alternativt på munslemhinna (= buccalt) alt inj i.m eller i.v

DOSERING

Intranasal inj:

• Vuxna samt barn > 50 kg: 10 mg (= 2 ml)

• Upprepningsdos = halva initialdosen.

Barn enligt tabell (5 mg/ml intranasalt)

Kroppsvikt

Initialdos

0,2 mg/kg

Upprepningsdos

0,1 mg/kg

5 kg

0,4 ml

0,2 ml

10 kg

0,6 ml

0,3 ml

15 kg

0,8 ml

0,4 ml

20 kg

1,0 ml

0,5 ml

25 kg

1,2 ml

0,6 ml

30 kg

1,4 ml

0,7 ml

40 kg

1,8 ml

0,9 ml

≥ 50 kg

2,0 ml

1,0 ml

Upprepningsdos = halva initialdosen.

Alt dosen ges mellan kindslemhinna och tänder på två ställen.


Intramuskulär inj:

• > 40 kg: 2 ml (10 mg) i.m i stor muskelgrupp. Kan upprepas en gång.

• 13-40 kg eller > 60 år: 1 ml (5 mg) i.m i stor muskelgrupp. Kan upprepas en gång.


Intravenös inj:

1 ml 5 mg/ml späds med 4 ml NaCl = 1 mg/ml spädd lösning (5 ml)

• Vuxna: 0.1 mg/kg spädd lösning (1 mg/ml) långsamt i.v max 10 mg (10 ml)

• Barn 0.2 mg/kg spädd lösning i.v.

KONTRAINDIKATIONER

Inga vid pågående kramp

FÖRSIKTIGET

Nedgångna äldre patienter – halv dos

Myastenia gravis

Alkohol och narkotika potentierar effekten

Samtidig behandling med starka CYP3A4 hämmare (se

FASS ex flukonazol, erytromycin) kan ge förlängd effekt av midazolam

BIVERKNINGAR

Kraftigt brännande smärta i näsan på vakna patienter

Övergående andningspåverkan beredskap assisterad andning

BT-fall

Illamående

Agitation

INTERAKTIONER

ÖVERDOSERING

Antidot (Flumazenil/Lanexat) finns på sjukhus


För ytterligare information om preparatet, se FASS