11.3. Acetylsalicylsyra – ASA

B01AC06

PREPARATNAMN

Ex. Trombyl

BEREDNINGSFORM

Tablett

STYRKA

75 mg

TERAPEUTISK EFFEKT

Hämmar trombocytaggregationen, smärtstillande

INDIKATIONER

Centrala bröstsmärtor, misstanke om akut hjärtinfarkt Akut PCI

ADMINISTRATIONSSÄTT

Per os

DOSERING

4 tabletter (= 300 mg)

KONTRAINDIKATIONER

Patient som fått astma, rinit, eller urticaria vid intag av ASA eller NSAID-preparat

Aktivt ulcus i magsäck och/eller tarm

Känd blödarsjuka

FÖRSIKTIGET

Pågående antikoagulantia behandling

Lever- och njurskador

Graviditet

BIVERKNINGAR

Allergiska reaktioner (urtikaria, rinit, astma)

Magsmärtor, halsbränna, illamående

Ökad blödningsbenägenhet

INTERAKTIONER

Kombination med Methotrexate bör undvikas

ÖVERDOSERING

Symtom

Yrsel, hörselnedsättning, oro, hyperventilation, illamående, buksmärta

Behandling

På sjukhus – kräkningsprovokation, ventrikelsköljning, syra-bas behandling, följa koagulationsstatus


För ytterligare information om preparatet, se FASS