11.30. Misoprostol

PREPARATNAMN

Cytotek®

BEREDNINGSFORM

Tablett

STYRKA

0,2 mg

TERAPEUTISK EFFEKT

Misoprostol ökar uterus tonus och sammandragningar postpartum.

INDIKATIONER

Postpartumblödning.

ALLTID LÄKARORDINATION!!

ADMINISTRATIONSSÄTT

Tablett sublingualt, rektalt eller vaginalt!.

DOSERING

2 tabletter sublingualt, sväljes efter 20 min. Vid medvetandesänkning 4 tabletter rektalt

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot prostaglandiner

BIVERKNINGAR

Illamående och frossa ”shivering”


För ytterligare information om preparatet, se FASS