11.32. Naloxon

V03AB15

PREPARATNAMN

Naloxon

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

i.n/i.v/s.c: 0.4 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Antidot (antagonist) mot morfin liknande preparat (opioider)

Naloxon motverkar agonisters och partiella agonisters effekt

Effekt inom 2 min, duration 1-4 tim beroende på administrationssätt

INDIKATIONER

Intox med morfin liknande preparat

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intranasalt alt långsam intravenös inj. Alt i.m eller s.c

DOSERING

Vuxna:

i.n/i.v – 0.4 mg/ml, 0.3 ml i.n startdos.

Kan upprepas efter 2-3 minuter upp till 1 ml

Upprepningsdos till pat spontanandas med AF > 8/min

Barn enligt tabell:

Naloxon 0,4 mg/ml intranasalt (0,01 mg/kg)

Vikt (kg)

Dos (ml)

5

0,1

10

0,25

15

0,35

20

0,5

25

0,6

30

0,75

40

1,0

50+

1,0

Kan upprepas, intervall på 2-3 min till tillfredställande andning och medvetandegrad

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot Naloxon

FÖRSIKTIGET

BIVERKNINGAR

Illamående, kräkningar, svettningar, tachycardi, hypo-/hypertension, tremor

Lungödem

Kan utlösa abstinenssymtom hos missbrukare


För ytterligare information om preparatet, se FASS