11.33. Natriumtiosulfat

PREPARATNAMN

Natriumtiosulfat

BEREDNINGSFORM

Infusionsvätska

STYRKA

150 mg/ml mg

TERAPEUTISK EFFEKT

Antidot vid misstänkt cyanidförgiftning

INDIKATIONER

Inhalation av brandrök (cyanid exponering)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös infusion

DOSERING

Vuxen: 100 ml infunderas under 5-10 min

Barn:

Vikt (kg)

Dos (ml)

5

12

10

25

15

37

20

50

25

60

30

75

40

100

50

100

KONTRAINDIKATIONER

Inga kända

FÖRSIKTIGHET

Ej relevant


För ytterligare information om preparatet, se FASS