11.34. Ondansetron

A04AA01

PREPARATNAMN

Ondansetron

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

2 mg/ml, i ampull 2 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Selektiv 5HT3-receptorantagonist

INDIKATIONER

Illamående och kräkningar

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös injektion

DOSERING

Vuxna: 4 mg (= 2 ml) i.v

Barn: 0.1 mg/kg efter telefonord., maxdos 4 mg i.v

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot ondansetron eller annan selektiv 5HT3-receptorantagonist

Barn < 2 år

Behandling med apomorfin

FÖRSIKTIGET

Pågående behandling med antiarrytmika, β-blockare

Elektrolytrubbningar

Känt förlängt QT-intervall

BIVERKNINGAR

Förstoppning

Huvudvärk

Flush, värmekänsla

Överkänslighet vid injektionsstället

Kramper, extrapyramidala effekter

INTERAKTIONER

Apomorfin kan ge svår hypotoni, medvetandeförlust

ÖVERDOSERING

Symtom

Hypotension, vasovagal reaktion, AV-block II

Synstörning

Behandling

Symtomatisk behandling


För ytterligare information om preparatet, se FASS