11.36. Paracetamol

N02BE01

PREPARATNAMN

Ex Alvedon, Perfalgan

BEREDNINGSFORM

Suppositorier/tablett/infusionsvätska

STYRKA

125mg, 250 mg, 500 mg, (10 mg/ml i flaska 100 ml)

TERAPEUTISK EFFEKT

Febernedsättande

Smärtstillande

INDIKATIONER

Feberprofylax till strokepatienter

Hög feber (> 38.5) hos barn

Tillägg till annan smärtbehandling

I.v om andra adm.sätt mindre lämpliga

ADMINISTRATIONSSÄTT

Rektalt/per os/intravenös infusion

DOSERING

Vuxna: 1 gram per os alt infusion100 ml i.v

Barn: 20-25 mg/kg kroppsvikt rektalt.

Alt i.v infusion om andra administreringsvägar inte är möjliga och >30 minuter till sjukhus

< 10 kg – 10 mg/kg

> 10 kg – 15 mg/kg

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot paracetamol

Svår leverinsufficiens

BIVERKNINGAR

Allergisk reaktion (sällsynt)

Examtem , urtikaria (sällsynt)

Blodtrycksfall (i.v adm)

INTERAKTIONER

Inga av klinisk betydelse inom ambulanssjukvård

ÖVERDOSERING

Symtom

Buksmärtor

Illamående

Kräkningar

Behandling

Kol

Acetylcystein (på sjukhus)


För ytterligare information om preparatet, se FASS