11.37. Propofol

N01AX10

PREPARATNAMN

Ex Diprivan

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska, vit fettlösning

STYRKA

10 mg/ml, i 50 ml färdig spruta

TERAPEUTISK EFFEKT

Narkosmedel

INDIKATIONER

Induktion, underhåll av anestesi vid intubation (RSI) (Nivå 4)

Anestesi vid status epilepticus (Nivå 4)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös injektion

DOSERING

Sedering: 1-2 ml (= 10-20 mg) i.v, kan upprepas till effekt

Anestesi: 2-3 mg/kg

Anestesi vid hypovolemi: 0,5-1 mg/kg

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot propofol

FÖRSIKTIGET

Hypovolemi

BIVERKNINGAR

Bradycardi

Blodtrycksfall

Allergiska reaktioner

Smärta vid infusionsstället (tromboflebit)

ÅTGÄRD BIVERKAN

Behandla eventuellt bradykardi med atropin

Ge vätska mot blodtrycksfallet alt minska dosen propofol

ÖVERDOSERING

Se ovan


För ytterligare information om preparatet, se FASS