11.38. Ringer-acetat

PREPARATNAMN

Ringer-Acetat®

BEREDNINGSFORM

Infusionsvätska

STYRKA

Fysiologiskt balanserad elektrolytlösning med en sammansättning som ungefär motsvarar plasma och extracellulärvätska

TERAPEUTISK EFFEKT

Rehydrering av hypovolem patient

Förebygger acidos då acetatinnehållet metaboliseras till bikarbonat

INDIKATIONER

Hypovolemi

Brännskada

Höftfraktur

Cardiogen chock (dos 500 ml)

A-HLR

Hyperglykemi (dos 1000 ml/timma)

Binjurebarksvikt (dos 1000 ml)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Infusion (inf)

DOSERING

Vuxna ≥14 år

- Doseras individuellt beroende på kliniskt tillstånd och ålder,


upp till 2000 ml

- Doseras försiktigt till patient med okontrollerad blödning och SBT >90 mmHg (skallskada >100 mmHg)

- Cardiogen chock: dos 500 ml

- Hyperglykemi: dos 1000 ml/timma

- Binjurebarksvikt: dos 1000 ml (medvetandepåverkad patient)

1000 ml vid grav dehydrering eller BT <100 mmHg

Barn 0 - <1 år kontakta alltid läkare

1 - <14 år Initialt 20 ml/kg.

Kan upprepas 2 gånger, se tabell nedan:

Ringer-acetat, i.v. 10 ml/kg

Vikt (kg)

Dos (ml)

5

50

10

100

15

150

20

200

25

250

30

300

40

400

50

500


För ytterligare information om preparatet, se FASS