11.39. Rokuroniumbromid

M03AC09

PREPARATNAMN

Ex Esmeron

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska i 5 ml flaska

STYRKA

10 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Icke depolariserande muskelrelaxantia

INDIKATIONER

Intuberad pat med muskelrelax.behov (Nivå 4)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös injektion

DOSERING

0,15 mg/kg – ge 10 mg (= 1 ml) i.v till vuxen (ca 70 kg)

Effekten sitter i upp till 45 minuter

KONTRAINDIKATIONER

Får aldrig ges före intubation i hög dos!!

Känd neuromuskulär sjukdom

Känd anafylaktisk reaktion på icke depolariserande muskelrelax

Gravida där förlossning beräknas inträffa inom 60 min

FÖRSIKTIGET

Hypotermi, acidos, njursjukdom ger förlängd effekt

Bör ges efter effekten av suxameton ( Celocurin ) avklingat

BIVERKNINGAR

Anafylaxi

Bronkospasm, hjärtarytmier och nässelutslag

ÅTGÄRD BIVERKAN

Symtomatisk

ÖVERDOSERING

Förlängd muskelrelaxation kan brytas med Robinul - Neostigmin

ÖVRIGT

Tillgodose att patienten är väl sederad under muskel-blockaden

Hållbarhet i rumstemperatur oöppnad flaska 3 mån – öppnad flaska 12 timmar


För ytterligare information om preparatet, se FASS