11.40. Salbutamol

R03AC02

PREPARATNAMN

Ex Ventoline, Ipramol,

BEREDNINGSFORM

Inhalationsvätska

STYRKA

2 mg/ml, i endosbehållare 2.5 ml till nebulisator

TERAPEUTISK EFFEKT

Selektiv β2-receptorstimulerare → dilaterar bronker

Effekt inom ett par minuter, max efter 30-60 min, kvarstår c:a 4 timmar

INDIKATIONER

Akut bronkobstruktion

ADMINISTRATIONSSÄTT

Inhalation via nebulisator

Om nebulisatormask kan delar av dosen passera till omgivningen och ej komma patienten till del

DOSERING

Vuxna: Inh. salbutamol 2 mg/ml, 2,5 ml (5 mg) + Combivent® 2,5 ml via nebulisatormask om pat har svårt att medverka till Hudsonmunstycke.

Kan upprepas 1 gång efter 10-20 minut.

Barn: –Inhalation salbutamol 2 mg/ml 2,5 ml: Flöda 5+5 minuter med ca 15 min. paus.

Till större barn (ca 20 kg) munstycke varvid hela dosen ges.

Barn < 1 år svarar ofta dåligt på inhal.behandling

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot salbutamol

FÖRSIKTIGET

Svår hjärt-kärlsjukdom

Okontrollerad hypertyreos

Hypokalemi

BIVERKNINGAR

Takykardi, palpitationer

Tremor, yrsel

Huvudvärk

Bronkospasm

Klåda, hudutslag

ÖVERDOSERING

Symtom

Huvudvärk, illamående, kräkning

Irritabilitet, upprymdhet, somnolens

Motorisk oro, tremor, ev kramper

Takykardi, palpitationer, arytmier

Blodtrycksstegring eller -fall

Hyperglykemi

Behandling

Symtomatisk


För ytterligare information om preparatet, se FASS