11.41. Sufentanil

N01AH03

PREPARATNAMN

Ex Sufenta

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

50 mikrogram/ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Kraftig analgetisk effekt inom 2-10 minuter. Vid nasal administrering varar effekten c:a 1-6 tim, c:a 100 ggr så potent som Morfin

Lätt ångestdämpande

INDIKATIONER

Svår smärta särskilt om i.v infart ej finns

Procedursmärta

ADMINISTRATIONSSÄTT

I.n med nebulisator MAD

DOSERING

Nasal administration:

≤ 30 kg 0.7 µg/kg

>30 kg 0.5 µg/kg

För bästa upptag ges maximalt 0,3 ml/näsborre, upprepas till planerad totaldos

DOSERINGSTABELL

OBS! Dead space i MAD (= 0.1 ml) ej inräknat i nedanstående volymer, varför 0.1 ml ska läggas till vid första spraydusch. Dosen kan upprepas en gång

Vikt

mikrogram

milliliter

10-15 kg

7 – 11 mikrogram

0.14 – 0.25

16-20 kg

11 - 14 mikrogram

0.25 – 0.3

21-25 kg

15 - 18 mikrogram

0.3 – 0.35

26-30 kg

18 - 21 mikrogram

0.35 - 0.40

31-35 kg

16 - 18 mikrogram

0.3 – 0.35

36-40 kg

18 – 20 mikrogram

0.35 – 0.4

41-45 kg

20 - 22 mikrogram

0.40 – 0.45

46-50 kg

23 – 25 mikrogram

0.45 - 0.50

51-55 kg

26 - 28 mikrogram

0.5 - 0.55

56-60 kg

28 - 30 mikrogram

0.55 - 0.60

61-70 kg

30 - 35 mikrogram

0.6 – 0.7

71-80 kg

36 - 40 mikrogram

0.7 – 0.8

81-90 kg

40 - 45 mikrogram

0.8 – 0.9

91-100 kg

46 - 50 mikrogram

0.9 – 1.0

KONTRAINDIKATIONER

Andningsdepression

Symtomgivande hypotension

Skadad näsa, t ex fraktur

Skallskada

FÖRSIKTIGET

Sekret i näsan t ex näsblödning, läkemedlet tas ej upp

Misstänkt hypovolemi

Bronkialastma eller KOL

Äldre patienter, reducera dos

Omedelbart förestående förlossning

BIVERKNINGAR

Andningsdepression

Illamående, kräkning

Blodtrycksfall

Klåda

Bronkkonstriktion

Bradykardi

INTERAKTIONER

Effekten förstärks vid samtidig administrering av andra läkemedel med sederande effekt

ÖVERDOSERING

Symtom

Sänkt medvetandegrad, omtöckning, excitation

Hallucinos, muskelrigiditet

Uttalad andningsdepression

Miotiska pupiller, muntorrhet

Blek, fuktig hud

Behandling

Symtomatisk

Antidot: Naloxon (kap. 11.32)


För ytterligare information om preparatet, se FASS