11.42. Suxameton

M03AB01

PREPARATNAMN

Ex Celocurin

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

50 mg/ml, i ampull 2 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Perifert verkande muskelavslappande medel

Verkar förlamande på motoriska muskeländplattan genom bestående depolarisering.

Effekten relativt kortvarig

INDIKATIONER

Endotracheal intubation (Nivå 4)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös injektion

DOSERING

1-2 mg/kg = 0.02 ml/kg (50 kg = 1 ml)

Före upprepningsdos ges: inj atropin 0.5 mg/ml, 0.01 mg/kg = 0.02 ml/kg (50 kg = 1 ml) i.v

KONTRAINDIKATIONER

Muskelsjukdomar hos barn (risk för utveckling av malign hypertermi)

Förgiftning med nervgas /pesticid

Känd malign hypertermi patient

Svåra ansiktsskador med blödning/svullnad i luftvägen

FÖRSIKTIGET

Brännskador , massivt vävnadstrauma (s-kaliumstegring)

Svår sepsis

Upprepad injektion kan utlösa svår bradyarytmi

BIVERKNINGAR

Bradycardi / rytmrubbning oftast pga hypoxi

Blodtrycksfall

Histaminfrisättning / bronkospasm

Malign hypertermi

Anafylaxi

INTERAKTIONER

Esketamin kan ge förlängd effekt av suxameton

ÖVRIGT

Bör förvaras i kylskåp. Om ej, ändra utgångsdatum 2 mån framåt (90 % av effekten kvar)


För ytterligare information om preparatet, se FASS