11.45. Tetrakain

S01HA03

PREPARATNAMN

Tetrakain

BEREDNINGSFORM

Ögondroppar

STYRKA

10 mg/ml (1 %)

TERAPEUTISK EFFEKT

Lokalt smärtstillande, duration 15 minuter

INDIKATIONER

Smärta i ögon ex.vis vid sköljning

ADMINISTRATIONSSÄTT

Droppas i ögat

DOSERING

1-2 droppar i skadat öga – engångsbehandling

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet Tetrakain

FÖRSIKTIGET

Får ej ersätta ögonspolning

Rekommenderas ej vid behandling mot polisens pepparspray

BIVERKNINGAR

Övergående lokal irritation/sveda

Hornhinneskada vid upprepad användning

Allergiska reaktioner (sällsynt)

INTERAKTIONER

Inga av klinisk betydelse inom ambulanssjukvård

ÖVERDOSERING

Uppgifter saknas

ÖVRIGT

Pat som behandlats ska undersökas av läkare (helst ögonläkare) får ej lämnas på plats


För ytterligare information om preparatet, se FASS