11.47. Tranexamsyra - TXA

PREPARATNAMN

Cyklokapron®

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

100 mg/ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Tranexamsyra utövar en hämmande effekt på plasminogenaktiveringen, d v s omvandlingen av plasminogen till plasmin och hjälper därmed till att behålla det bildade blodkoaglet längre och minskar därmed sannolikt blödningen.

INDIKATIONER

TXA ges IV eller IO vid stark klinisk misstanke på inre, icke kompressibel traumatisk blödning eller vid cirkulatorisk påverkan med systoliskt blodtryck <100 mmHg i samband med trauma.

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös injektion (iv) eller intraosseös injektion (IO)

DOSERING

Vuxen ≥14 år 10 ml (=1 g) iv ges långsamt, ca 1 ml/min, så snart efter traumat som möjligt. I praktiken vanligen i fordonet under intransport. Får ges senast 3h efter skadetillfället

Barn: 15 mg/kg iv, 1 ml/min, enligt dostabell:

Kroppsvikt (kg)

10

20

30

40

50

≥60

Volym (ml)

1,5

3

4,5

6

7,5

10

KONTRAINDIKATIONER

Aktiv tromboembolisk sjukdom

Överkänslighet mot Tranexamsyra

FÖRSIKTIGHET

Under inga omständigheter får administrering av Cyklokapron fördröja transport av patienten till sjukhus.

BIVERKNINGAR

Lågt blodtryck kan uppträda efter för snabb IV/IO injektion

Illamående/kräkningar kan uppträda efter för snabb IV/IO injektion

Hudutslag


För ytterligare information om preparatet, se FASS