11.5. Alfentanil

(används ej i Dalarna fn)

N01AH02

PREPARATNAMN

Ex Rapifen

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska

STYRKA

0,5 mg/ml, i ampull 2 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Kortverkande opioid

INDIKATIONER

Svår smärta (Nivå 4)

ADMINISTRATIONSSÄTT

Långsam intravenös injektion

DOSERING

Vuxna: 1-2 ml (=0,5-1,0 mg/70 kg). Kan upprepas efter 10 min.

Barn: 0,005 mg/kg.

KONTRAINDIKATIONER

Inga

FÖRSIKTIGET

Skallskada

Oro vid alkoholpåverkan

Påverkad, långsam andning (AF < 10/min)

Lågt blodtryck (< 80 mmHg)

Hypovolemi, ev små itererade doser

Astma/KOL

Äldre patienter > 75 år

BIVERKNINGAR

Andningsdepression, apné med muskelrigiditet

Blodtrycksfall

Bradycardi

Yrsel

Illamående/kräkning

ÖVERDOSERING

Se ovan

Behandling

Andningsdepression kan motverkas med naloxon , kap. 11.32

Blodtrycksfall behandlas med Ringer-Acetat, 500 ml

Muskelrigiditet kan kräva muskelrelaxation


För ytterligare information om preparatet, se FASS