11.6. Amiodaron

C01BD01

PREPARATNAMN

ex Cordarone

BEREDNINGSFORM

Injektionslösning. Förvaras mörkt

STYRKA

50 mg/ml, i ampull 3 ml

TERAPEUTISK EFFEKT

Antiarytmikum, förlängd refraktärperiod, sänker retbarhet i hjärtat

Ökar korttidsöverlevnaden efter VF (effekten störst hos kvinnor)

Minskar defibrilleringsbehovet

INDIKATIONER

Icke traumatiskt hjärtstillestånd/livshotande hjärtarytmi

  • Enl HLR-rådets A-HLR protokoll
  • Enl HLR-rådets barn A-HLR protokoll

ADMINISTRATIONSSÄTT

Intravenös injektion alternativt i.o inj

DOSERING

Vuxna: Administreras ospätt vid hjärtstopp

Initialdos : 300 mg = 6 ml ospädd lösning

Upprepningsdos 150 mg i.v/i.o = 3 ml ospädd lösning enligt HLR- schema

Barn: 6 ml spädes med 14 ml glukos 50 mg/ml = 15 mg/ml

Initialdos 5 mg/kg i.v/i.o. av spädd lösn amiodaron ( Cordarone ) 15 mg/ml, maxdos 300 mg.

Ev upprepningsdos. Kan upprepas med samma dos enligt HLR-schema

KONTRAINDIKATIONER

Ej till gravid efter 23:e grav.veckan om < 20 min till AKM,

BIVERKNINGAR

Kraftigt kärlretande

Blodtryckfall pga kärldilatation (vanligt)

Bradykardi /Totalblock

ÖVERDOSERING

Se biverkningar


För ytterligare information om preparatet, se FASS