11.8. Betametason

H02AB01

PREPARATNAMN

Ex Betapred

BEREDNINGSFORM

Injektionsvätska, tabletter

STYRKA

4 mg/ml i ampull, 1ml, tablett 0,5 mg

TERAPEUTISK EFFEKT

Inflammationshämmande > 48 timmar

INDIKATIONER

Allergi, anafylaxi

Astma, KOL

Epiglottit

Pseudokrupp

ADMINISTRATIONSSÄTT

Tabletter löses i vatten alt. intravenös injektion

DOSERING

Vuxna:

10 tabletter (astma, KOL 8 tabletter)

Inj 4 mg/ml, 2 ml i.v ( astma, KOL 1 ml i.v)

Barn:

< 6 år: 6 tabletter, alt. 4 mg/ml, 1 ml iv

> 6 år: 10 tabletter, alt. 4 mg/ml, 2 ml iv

KONTRAINDIKATIONER

Tidigare allergi mot betametason

FÖRSIKTIGET

Magsår

Diabetes mellitus

Hypertoni

Hjärtinsufficiens

BIVERKNINGAR

Inga av klinisk betydelse vid enstaka doser

INTERAKTIONER

Inga av klinisk betydelse

ÖVERDOSERING

Även med massiva doser uppträder i allmänhet inga kliniska problem


För ytterligare information om preparatet, se FASS