11.9. Budesonid

R03BA02

PREPARATNAMN

ex Pulmicort Turbuhaler

BEREDNINGSFORM

Inhalationspulver

STYRKA

400 µgram/dos, 200 doser/förpackning

TERAPEUTISK EFFEKT

Inflammationshämmande

INDIKATIONER

Luftvägssymtom efter inhalation av skadliga ämnen Rekv kem.koffert från katastrofförråd

ADMINISTRATIONSSÄTT

Inhalation

DOSERING

Vuxna: 400 µgram, 10 inhalationsdoser x 4 (sic)

Barn: 400 µgram, 5 inhalationsdoser

KONTRAINDIKATIONER

Överkänslighet mot budesonid

BIVERKNINGAR

Hosta/heshet

Urticaria

Halsirritation/bronkospasm (sällsynt)

ÖVERDOSERING

Detta är högdos


För ytterligare information om preparatet, se FASS