13.1. Intranasal administrering - metod

Användningsområde

Nasal administration i sprayform av koncentrerade läkemedel. En fin dimma bildas och läkemedlet tas snabbt upp via nässlemhinnans kärlbädd. Icke absorberat läkemedel kan sväljas ned med fördröjd effekt.


Kontraindikation

OBS – sekret i näsan förhindrar spridningen och upptag av aerosolen.


Administrationsteknik


Viktiga principer för IN administrering (sammanfattning)

Tänk på att kompensera för dead space i MAD (0,1 ml) genom att dra upp 0,1 ml extra i första ”puffen”.

Optimal volym för en ”puff” är 0,25 – 0,3 ml vätska. Dela därför dosen i ”puffar” och alternera mellan näsborrarna. Detta ger en bra administreringstakt för potenta läkemedel.

Hinder för effektiv administrering är om nässlemhinnan är täckt med slem eller blod. Även patientens ålder kan ge en skillnad i effekt på grund av slemhinnans beskaffenhet.

Kom ihåg att fylla i utvärderingsprotokollet när du använt Sufenta eller Ketanest intranasalt.

Följ ordinarie behandlingsriktlinjer och vid behov komplettera med dessa vid följande tillstånd: