13.2. Opioidintoxikation - naloxon

Naloxon ® 0,4 mg/ml

Vanliga iakttagelser och symtom vid opioidintoxikation är långsam andning, bradykardi och små pupiller.

Naloxon kan användas för att häva uppenbar andningsdepression till följd av opioidöverdos och som annars kräver assisterad ventilation.

Naloxon 0,4 mg/ml ges intranasalt enligt tabell nedan.

Naloxon 0,4 mg/ml intranasalt

Kroppsvikt kg

5

10

15

20

25

30

40

50 +

Naloxon 0,4 mg/ml

(0,01 mg/kg)

ml

0,1

0,25

0,35

0,5

0,6

0,75

1,0

1,0

Dosen kan upprepas tills en maxdos av 0,03mg/kg har givits. Under långa transporter kan sedan upprepade doser efter läkarordination behövas om andningsdepression återkommer. Överväg intravenös administrering under transport om fri venväg etablerats, spädning till 0,04 mg/ml, titrering 1ml i taget. Opioideffekten kvarstår oftast längre effekten av Naloxon.


Övervakning