13.3. Kramper - midazolam

Midazolam ® 5mg/ml

Indikationer

Kontraindikationer

Behandling

Vid pågående kramp ge Midazolam 5 mg/ml, 0.2 mg/kg nasalt. Dosen fördelas mellan de båda näsborrarna – se dostabell. Volymen dras upp i 1 ml spruta och ges via MAD Nasal

Vikt

Initialdos + deadspace MAD

Upprepningsdos (deadspace redan fyllt)

5 kg

1 mg (0,2 ml) + 0,1 ml

0,5 mg (0,1 ml)

10 kg

2 mg (0,4 ml) + 0,1 ml

1,0 mg (0,2 ml)

15 kg

3 mg (0,6 ml) + 0,1 ml

1,5 mg (0,3 ml)

20 kg

4 mg (0,8 ml) + 0,1 ml

2,0 mg (0,4 ml)

25 kg

5 mg (1,0 ml) + 0,1 ml

2,5 mg (0,5 ml)

30 kg

6 mg (1,2 ml) + 0,1 ml

3,0 mg (0,6 ml)

40 kg

8 mg (1,6 ml) + 0,1 ml

4,0 mg (0,8 ml)

50 kg

10 mg (2,0 ml) + 0,1 ml

5,0 mg (1,0 ml)

≥ 50 kg

10 mg (2,0 ml) + 0,1 ml

5,0 mg (1,0 ml)

Biverkningar

Speciellt att tänka på

Kvarstår kramp efter ett behandlingsförsök starta omedelbart transport till sjukhus. Fortsätt behandling under färd. Ge Midazolam 5 mg/ml, 0.1 mg/kg, upprepningsdos enligt tabell ovan

Alkohol och narkotika potentierar effekten.

Vid hög feber: supp Alvedon , 20-25 mg/kg, se dostabell

Supp. Panodil ® alt. munlöslig Alvedon ®

20-25

mg/kg

Kg

5

10

15

20

25

30

40+

Mg

125

250

250+125

500

500+125

500+250

500+500