13.3. Kramper - midazolam

Midazolam ® 5mg/ml

Indikationer

Kontraindikationer

Behandling

Vid pågående kramp ge Midazolam 5 mg/ml, 0.2 mg/kg nasalt. Dosen fördelas mellan de båda näsborrarna – se dostabell. Volymen dras upp i 1 ml spruta och ges via MAD Nasal

Kroppsvikt

Initialdos

0,2 mg/kg

Upprepningsdos

0,1 mg/kg

5 kg

0,4 ml

0,2 ml

10 kg

0,6 ml

0,3 ml

15 kg

0,8 ml

0,4 ml

20 kg

1,0 ml

0,5 ml

25 kg

1,2 ml

0,6 ml

30 kg

1,4 ml

0,7 ml

40 kg

1,8 ml

0,9 ml

≥ 50 kg

2,0 ml

1,0 ml

Biverkningar

Speciellt att tänka på

Kvarstår kramp efter ett behandlingsförsök starta omedelbart transport till sjukhus. Fortsätt behandling under färd. Ge Midazolam 5 mg/ml, 0.1 mg/kg, upprepningsdos enligt tabell ovan

Vid hög feber: supp Alvedon , 20-25 mg/kg, se dostabell

Supp. Panodil ® alt. munlöslig Alvedon ®

20-25

mg/kg

Kg

5

10

15

20

25

30

40+

Mg

125

250

250+125

500

500+125

500+250

500+500

Kan av någon anledningen ej nasalt Midazolam ges :

Rektalt Stesolid

< 5 kg

2,5 mg

5-12 kg

5 mg

> 12 kg

10 mg

> 40 kg

10 mg, kan upprepas 1 gång

alt. inj Stesolid Novum 5 mg/ml, 0,25 mg/kg i.v,

Vid kvarstående eller upprepade kramper 10 min efter första Stesoliddosen skall läkare kontaktas för ev ytterligare doser

Nedgångna äldre patienter – reducera dosen Stesolid till hälften (1 ml = 5 mg iv)

Alkohol och narkotika potentierar effekten.