13.4. Smärtbehandling sufentanil

Sufenta® 50 μg/ml

INDIKATIONER

Försiktighet

KONTRAINDIKATIONER

Doseringstabell Sufenta® 50 µg/ml (IN)

Vikt

Sufenta ( 0.5 - 0.7 mikrogram/kg)

Sufenta volym (ml)

10-15 kg

7 – 11 mikrogram

0.14 – 0.25

16-20 kg

11 - 14 mikrogram

0.25 – 0.3

21-25 kg

15 - 18 mikrogram

0.3 – 0.35

26-30 kg

18 - 21 mikrogram

0.35 - 0.40

31-35 kg

16 - 18 mikrogram

0.3 – 0.35

36-40 kg

18 – 20 mikrogram

0.35 – 0.4

41-45 kg

20 - 22 mikrogram

0.40 – 0.45

46-50 kg

23 – 25 mikrogram

0.45 - 0.50

51-55 kg

26 - 28 mikrogram

0.5 - 0.55

56-60 kg

28 - 30 mikrogram

0.55 - 0.60

61-70 kg

30 - 35 mikrogram

0.6 – 0.7

71-80 kg

36 - 40 mikrogram

0.7 – 0.8

81-90 kg

40 - 45 mikrogram

0.8 – 0.9

91-100 kg

46 - 50 mikrogram

0.9 – 1.0

Dosering

Vuxna initial dos 0,5 mikrogram/kg i.n

Barn <30 kg initial dos 0,7 mikrogram/kg i.n.

Maxdos är 2 x initial dos fördelat på en hel startdos och 2 halva upprepningsdoser. Tid mellan doser är minst 15 minuter.


Försiktighet

Effekten av Sufenta® kommer snabbt, titrera långsamt framförallt till äldre patienter.

Ha beredskap för att hantera biverkningar. Andningsvårdsväskan nära. Eventuellt Naloxon uppdraget.


SPECIELLT ATT TÄNKA PÅ

Om andningsdepression eller hypotension uppträder ventilera patienten och ge eventuellt Naloxon® (0,4 mg/ml) nasalt enligt tabell nedan.

Denna dos kan sedan upprepas tills en maxdos av 0,03mg/kg har givits.

Under långa transporter kan sedan upprepade doser behövas om andningsdepressionen återkommer

Naloxon 0,4 mg/ml intranasalt

Kroppsvikt kg

5

10

15

20

25

30

40

50 +

Naloxon 0,4 mg/ml

(0,01 mg/kg)

ml

0,1

0,25

0,35

0,5

0,6

0,75

1,0

1,0