14.1. Uppdateringar

2018-05-31. Läkemedel-Generella direktiv-Basal och Utökad nivå. Aerius maxdos ändrad för vuxna och barn.

2018-09-17. BARN Riktlinjer, Andning, 8.10.Obstruktiva besvär, Behandling.

2018-09-17. VUXEN Riktlinjer, Andning, 3.1.Allergi/anafylaxi, 2. Anafylaxi.

2018-09-17. VUXEN Riktlinjer, Medvetande, 5.1.Generella kramper, Behandling, Specifik.

2019-02-26. Intranasal adm. under Kramper - midazolam, text borttagen för ej aktuell läkemedel. Läkemedel, nytt "Rapifen" i Generella Direktiv (både basal och utökad nivå).

2019-05-02. Uppdatering. Rädda hjärnan och Hjärnvägen direktinläggning.

2019-06-18. Uppdatering. Intranasal adm.- Kramper Midazolam, tabell behandling. Läkemedel - Dostabell, ändring Sufenta och ny Midazolam. Läkemedel-Generella direktiv-Basal.

2019-09-02. Uppdatering. Namnbyte läkemedel. Cyklokapron byts till Statraxen. Furix byts till Furosemid. Rapifen byts till Alfentanil.

2020-01-27. Uppdatering. Vuxen - Trauma - Immobiliseringsalgoritm.