14.1. Uppdateringar

2018-05-31. Läkemedel-Generella direktiv-Basal och Utökad nivå. Aerius maxdos ändrad för vuxna och barn.

2018-09-17. BARN Riktlinjer, Andning, 8.10.Obstruktiva besvär, Behandling.

2018-09-17. VUXEN Riktlinjer, Andning, 3.1.Allergi/anafylaxi, 2. Anafylaxi.

2018-09-17. VUXEN Riktlinjer, Medvetande, 5.1.Generella kramper, Behandling, Specifik.

2019-02-26. Intranasal adm. under Kramper - midazolam, text borttagen för ej aktuell läkemedel. Läkemedel, nytt "Rapifen" i Generella Direktiv (både basal och utökad nivå).