14.2. Referenser

Brown SG, Mullins RJ,Gold MS; Anaphylaxis: Diagnosis and management. Med.J.Aust.2006; 185(5):283- 9

www.Internetmedicin.se

Apoteksbolaget, Läkemedelsboken 2009/2010

Läkemedelsverkets riktlinjer 2007

Dalton, Limmer, Mistovich, Werman ; AMLS third edition, Mosby 2007

Matell, Richards; Akutmedicin, studentlitteratur 2006

HLR rådets riktlinje luftvägsstopp

PHTLS 6:e uppl. 2006

SoS Rapport 2003:123-6 Hypotermi och kylskador

www.barnallergisektionen.se

American Academy of Paediatrics; PEPP second edition, 2006

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005

Suserud B-O & L Svensson (red). Prehospital akutsjukvård (2009)