2.2. Smärtbehandling allmänt

vuxen

Vid:

Orsak

Postoperativ

Långvarigt smärttillstånd

Tumörsjukdom

Trauma

Initial bedömning

ABCDE –Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen.

Riktad anamnes

S

Smärta.

O

Hur började smärtan? Plötsligt/smygande/i samband med aktivitet

P

Vad lindrar? Vad förvärrar? Effekt medicin?

Q

Tryckande, pulserande, brännande, stickande, skärande, ömmande.

R

Lokalisation? Utstrålning?

S

VAS/NRS (0-10), ökande intensitet?

T

När började? Duration? Konstant/Intermittent?

A

ASA/NSAID

M

Opiater, NSAID, paracetamol, antiepileptika/tricykliska mot smärta

P

Trauma? Alkohol/droger? Diabetes? Långvarig smärta? Nyligen opererad? Tumörsjukdom? Migrän?

L

Vattenkastningssvårigheter, Illamående/kräkning, aptit

E

Trauma? Infektion?

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

Riktad

VAS (0-10)

Med ledning av anamnesen. Palpation/provocerbarhet? inspektion (rodnad, svullnad)? Neurologiska bortfall?

Mål för behandling

VAS ≤3

Behandling

Basal (fri luftväg , assistera andningen v.b, oxygen, venväg enligt” ”Prehospital undersökning och behandling”.)

Specifik

Nasalt administrerade läkemedel titreras:

Övervakning