3.4. Främmande kropp

vuxen

A04

Orsak

Oralt intag, tandprotes

O

Plötsligt insättande stridor. Kan ej tala. Andningsstopp. Ofta i samband med måltid.

P

Lägesberoende?

Q

R

S

T

A

Födoämnesallergi? Läkemedelsallergi?

M

P

Tidigare stroke? Svalgpares?

L

I samband med intagande av föda?

E

Undersökning

Vital-parametrar

/status

Basal

Riktad

Inspektion i svalg, hostförmåga, cyanos, laryngospasm

Indikation för behandling

Påverkad andning och/eller luftväg //

Behandling

Främmande kropp

1. Delvis luftvägsstopp (kan andas, hosta, tala)

2. Totalt luftvägsstopp – vaken patient

3. Totalt luftvägsstopp – medvetslös patient

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling, vuxen”, kap. 2.1.