3.5. Luftvägsstopp

Gemensam algoritm för barn och vuxna