3.6. Inhalation av skadliga ämnen

vuxen

A05

Orsak

Brandrök

Cyanid

Termisk skada

CO

Intoxikationer, (känd gas)

CBRNE-händelser

Initial bedömning

ABCDE

Egen säkerhet? Saneringsbehov?

Riktad anamnes

S

Andningssvårigheter. Retningssymtom från ögon och luftvägar, som ex. hosta, heshet, stridor & salivering. Bröstsmärtor.

O

Symtomdebut efter exponering

P

Q

Vilka kemikalier/gaser?

R

S

Vilka kemikalier/gaser?

T

Exponeringstid

A

Allergier?

M

Mediciner?

P

Astma? Lungsjukdom?

L

E

Undersökning

Vital- parametrar

/status

Basal

EKG

Riktad

SpO2 – ev. falskt hög vid CO-förgiftning. Obstruktivitet, rassel, laryngospasm, bronkospasm, låg syresättning-cyanos, hemoptys, lungödem.

Indikationer för behandling

Alla som varit utsatta för retande gaser ges basal behandling. Kompletterande behandling ges beroende på symtom.

Behandling

Basal

Specifik

Vid hosta/luftvägssymtom:

Ge därefter om möjligt en gång:


Vid cirkulations- eller medvetandepåverkan, där misstanke om brandrök/cyanid finns:

Vid illamående :

Vid misstänkt lungödem :

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”

//