3.7. Andningsbesvär övrigt

vuxen

A99

Orsak

Annan icke specificerad andningspåverkan, t ex

Anemi

Tumör

Aspiration

Spontanpneumothorax

Infektion

Neuromuskulär sjukdom

Lungemboli

Panikångest

Pleurit

Omfattar ej följande orsaker:

Anafylaktisk reaktion, kap. 3.1

Lungödem, se Hjärtsvikt, kap. 4.8

Astma/KOL, kap. 3.2

Intoxikation, kap. 5.4

Epiglottit, kap. 3.3

Trauma, kap. 7.1

Främmande kropp, kap. 3.4

Central bröstsmärta, kap. 4.1

Inhalation av skadliga ämnen, kap. 3.6

Hjärtsvikt, kap. 4.8

Sepsis, kap. 4.9

Initial bedömning

ABCDE

Riktad anamnes

S

Hosta, blodiga upphostningar, feber, oro, ångest, cyanos, sväljsvårighet.

O

Akut eller successivt insättande hosta/luft hunger, andningsbesvär, stridor, feber.

P

Lägesberoende?

Q

Lufthunger

R

Thoraxsmärta

S

VAS/NRS

T

A

M

P-piller

P

Tumörsjukdom, graviditet, rökare, etyl, droger, hjärtsjukdom, neuromuskulär sjukdom, astma/KOL, DVT

L

Åt/drack senast?

E

Trauma, kronisk sjukdom, infektion, immobilisering

Undersökning

Vital-

parametrar

/status

Basal

Riktad

EKG

Indikationer för behandling

Behandling

Basal Enligt ”Prehospital undersökning och behandling, vuxen”, kap. 2.1

Övervakning

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling, vuxen”, kap. 2.1.

//